• Одберете Производ

Мед

Цена: 500 ден. Количина: Ограничена количина кг
Природен ливадски мед Природен мед од багрем

Мед

Цена: 450 денари - 0.500 гр. ден. Количина: Ограничена кг
Природен планинско – ливадски мед од врвот на Кожув – Гевгелија

Прополис

Цена: 20 мл - 160 денари ден. Количина: 1000 кг
100 % природен прополис Контакт: beefarmmacavei@yahoo.com Instagram: @bee_farm_macavei

Полен

Цена: 100 грама - 250 денари ден. Количина: 200 кг кг
Свеж цветен прав ПОЛЕН од Кожуф планина 100% природно Контакт: beefarmmacavei@yahoo.com Instagram: @bee_farm_macavei

Aragon

Цена: 15 ден. Количина: 5000 кг
Prva klasa

Цветен прав

Цена: 1200 ден. Количина: 1 кг
Свеж цветен прав (полен) Поленот е прочистен и замрзнат, а се со цел да ги зачува своите хранливи вредности. Количина според желбата на купувачот.